Cetatea Tricule

Înca din secolul al XV-lea, în această zonă exista o fortificaţie cu ziduri de piatră asezată pe o culme. Ea a fost parasită datorită lipsei de apă. După distrugerea cetăţii Şviniţa, apărată de cavalerii teutoni, piatra din zidurile sale a fost folosită la construirea cetăţii Tricule (sec. al XVI-lea). În a doua jumătate a sec. al XVI-lea, Petru Petrovici, ban peste cetăţile Lugoj, Caransebeş şi Mehadia, cât şi peste cele de pe Valea Dunării, construieşte la Şviniţa o fortificaţie formată din trei turnuri-culă. Aceasta se compunea din trei turnuri legate între ele printr-un gard de palisade – o incintă sub formă de triunghi. Se pare că turnurile dispuneau de două etaje, cel de sus servind ca loc de observaţie. Fortificaţia a jucat un rol important în luptele pentru stăpânirea acestei zone. Cetatea avea sarcina de a opri incursiunile turcilor. A fost stăpânită rând pe rând de austrieci, turci şi haiduci.

Accesul către Cetatea Medievală Tricule se face de pe drumul național 57, pe malul stâng al Dunării, la 4 km în aval de localitatea Svinița.

Încă din secolul al XV-lea, în localitatea Sviniţa exista această cetate cu ziduri de piatră ce a fost părăsită datorită lipsei de apă. După distrugerea cetăţii Sviniţa, cu materialul din ea s-a construit Cetatea Tricule (sec. al XVI-lea). Cetatea era formată din 3 turnuri-culă legate între ele printr-un gard de palisade – o incintă sub formă de triunghi. Turnurile dispuneau de două etaje, cel de sus servind ca loc de observaţie. Fortificaţia a jucat un rol important în luptele pentru stăpânirea acestei zone, cetatea având sarcina de a opri incursiunile turcilor. A fost stăpânită pe rând de austrieci, de turci şi de haiduci.

Ansamblul Cetăţii Trikule a fost inundat în urma amenajării lacului de acumulare Porţile de Fier I, la suprafaţă observându-se de regulă două turnuri, fundaţia celui de-al treilea turn fiind vizibilă numai în perioadele în care nivelul apelor fluviului Dunărea este scăzut.